Vidar Aurang

Vidar Aurang

Vidar er registert revisor, og har arbeidet med revisjon og økonomisk rådgivning i
40 år, hvorav 23 år med egen revisjonsvirksomhet i Sarpsborg under navnet InterRevisjon
Sarpsborg AS.

Fra høsten 2009 ble revisjonsvirksomheten solgt til Ernst & Young AS.

Vidar innehar bred og lang erfaring og ekspertise innenfor revisjon og
økonomisk rådgivning innen de fleste bransjer, samt for små og mellomstore
virksomheter.

Vidar har også erfaring og kompetanse fra styrearbeid gjennom verv som både
styreleder og styremedlem i flere år, i tillegg til ansvar som borevisor.