Medarbeidersamtaler

 

Medarbeidersamtaler

 

Medarbeidersamtalen er et styringsverktøy som kan gi en enestående anledning til å kartlegge og planlegge hvordan medarbeidere og ledere sammen når bedriftens målsettinger og skaper en arbeidssituasjon som fremmer økonomisk vekst, utvikling, men også samarbeid og trivsel.

 

En medarbeidersamtale er en dialog mellom medarbeider og leder/tillitsperson som er planlagt,   gjensidig forberedt, periodisk tilbakevendende (halvårlig/årlig), samt forpliktende (med hensyn til tiltak). Målet er å klargjøre, avklare, kartlegge, avdekke, planlegge og samordne medarbeiderens og virksomhetens behov. Samtalene kan og skal hensiktsmessig avklare dagens situasjon, samt fremtidsmål og tiltak for å nå disse målene. Dessverre er det ikke slik medarbeidersamtaler ofte utspiller seg. Avstand mellom ledelsen og medarbeiderne kan føre til at den reelle situasjonen forblir ubelyst, som igjen kan gi grobunn for et uheldig arbeidsmiljø, samt at virksomhetens ressurser ikke fullutnyttes. En nøytral tredjeperson som ivaretar både medarbeiderens samt ledelsen interesser kan være løsningen.

 

 

 

Bistand

 

Aurang Consulting tilbyr å påta seg deler eller hele prosessen ved medarbeidersamtaler fra;

 

  • Forberedelser
  • Åpningsfaseavklaring
  • Teknikkbruk
  • Avslutning
  • Oppfølging og etterarbeid

 

som en nøytral tredjepart hvor medarbeiderne står fritt til å uttrykke det de måtte ønske, med den visshet at de selv styrer hva som går tilbake til ledelsen.

De eventuelle anonymiserte problemstillingene samles i en sluttrapport.