Økonomisk rådgivning

 

Økonomisk   rådgivning

 

Mange bedrifter er i en situasjon hvor man hverken har tid eller kompetanse til å benytte sitt regnskapsmateriale som et effektivt styringsverktøy for bedriften.
  
Det viser seg også at mange ofte mangler “sparringspartner” når det gjelder økonomiske analyser og rapportering generelt.  
 
  Dagens lovgivning er stadig under utvikling og endringer; noe som krever   ressurser av den enkelte bedrift til å følge opp.

 

Aurang Consulting   tilbyr seg å fungere som et rådgivningsorgan og støttespiller innenfor den   økonomiske arena.

 

Bistand

 

Aurang Consulting kan tilby tjenester for bedrifter som ikke har egen overordnet økonomifunksjon, eller som ønsker bistand innenfor følgende områder;

 

  • Budsjettering
  • Øonomiske analyser
  • Utarbeidelse av - årsregnskap/selvangivelser/ligningsdokumenter
  • Regnskapsteknisk bistand og avstemninger
  • Oppbygging av interne rutiner og kontrollhandlinger
  • Gnerell økonomisk rådgivning
  • Nyetablering av foretak og vurdering av selskapsform samt registeringsbistand
  • Skattefri omdannelse fra personlig virksomhet  til aksjeselskap
  • Fusjon/fisjon og kapitalendringer i aksjeselskaper
  • Driftskalkyler og finansieringsplaner