Omstillingsarbeid og endringsledelse

 

Endring og utvikling

 

Stadige endringer og forandringer er noe enhver bedrift stadig står ovenfor;   noe som ofte viser seg å være svært utfordrende å håndtere.
  
Endringer er uunngåelig og ofte krevende og tidvis ubehagelige, men også   nødvendige for utvikling, forbedringer, oppdatering og dermed også for   virksomhetens vekst.

 

Omstruktureringer i organisasjon, nyansettelser, permitteringer,   nedbemanning, stillingsendringer og omplasseringer er eksempel på organisasjonsendringer som ofte har en negativ innvirkning på ansatte. Frykt for det ukjente og trygghet i gamle måter fører stadig til høyere turnover, misnøye, mistillit og høyere sykefravær.

 

 

Bistand

 

Aurang Consulting tilbyr;
  
Bistand og ekspertise til hvordan best implementere endringer med suksess. 

Konkrete råd og tiltak   presenteres i et kompendie til kundes besittelse og framtidig guide og   oppslagsverk, og omfatter blant annet;

  • Forkantsarbeid
    som problemanalyse, kompetansekartlegging, integrering, proaktiv forberedelse, forankring,   trening og opplæring.
  • Omstillingsarbeid
    som forandringsfremmende ledelse, kommunikasjon,   IM og tillitsbygging.
  • Etterkantsarbeid.