Personalhåndbok

 

Personalhåndbok

 

Det er sentralt for enhver bedrift å til enhver tid å ha en godt utarbeidet og oppdatert personalhåndbok som samler viktige opplysninger om virksomheten.

 

Rutiner og informasjon om bedriftens regler og kultur samt rettigheter og lover er viktig å ha   tilgjengelig og synlig for alle, og er et godt hjelpemiddel ved eventuelle   uoverensstemmelser eller uvisshet vedrørende regler og policyer.

 

I tillegg unngår ledere repeterende spørsmål, samtidig som bedriftens spesialtilpassede personalhåndbok sikrer lik og rettferdig håndtering av personalsaker.

 

Produktet

 

Aurang Consulting tilbyr en oppdatert og spesialtilpasset personalhåndbok som blant annet omfatter virksomhetens;

 • Historikk
 • Organisering
 • Visjoner og mål
 • Personalpolitikk
 • Arbeidsreglement
 • Lønn, ferie, pensjon og forsikring
 • Velferdsfri
 • Sluttklarering
 • Attester
 • Retningslinjer for dekning av reise- og oppholdsutgifter
 • Etiske og moralske retningslinjer