Rekruttering

 

Rekruttering

 

Rekrutteringer en kostbar, omfattende og tidkrevende prosess, og det er helt avgjørende   for utfallet at det gjøres riktig og med akademiske verktøy.

 

En feilansettelse vil koste en bedrift svært dyrt, og uten rett/nok kompetanse på området er det   vanskelig å finne “den rette” til hva som er en millioninvestering fra   virksomhetens side i kandidaten.

 

Aurang Consulting tilbyr å påta seg rekrutteringsprosessen for den enkelte kunde, og dermed også frigjøre virksomhetens kjernekompetanse, minimere administrativt arbeid, samt spare bedriften for unødige utgifter igjennom å benytte seg av systematiske og anerkjente verktøy, og dermed rekruttere de beste kandidatene og rette medarbeiderne ut fra virksomhetens behov.

 

Vi stiller oss også til disposisjon i en (kostnadsfri) rådgivende rolle, hvor vi bidrar med innspill og ideer med hensyn til ansettelsesforhold også før og etter oppdrag slik at kundens mål blir klarere definert og lettere oppnåelig.

 

 

Prosesser

 

Aurang Consulting tilbyr hele, eller deler av en rekrutteringsprosess.

  • Behovsavdekking med kunde
  • Detaljert jobbanalyse/kravspesifikasjon
  • Annonsering
  • Intervjuer
  • Personlighetstest med omgående analyse
  • Praktisk testing
  • Kandidatanalyse
  • Referansekontroll
  • Kandidatevaluering
  • Selektering