Skatterådgivning

 

Skatterådgivning

 

Dagens lovgivning er stadig under utvikling og endringer, og for små- og mellomstore bedrifter som ikke har egen økonomiavdelingen kan slike endringer ofte by på overraskelser, noe som kan være vanskelig å tilpasse seg   tidsnok dersom man ikke sitter på riktig kompetanse.

 

Skatte- og merverdiavgiftsendring kan i mange tilfeller by på   utfordringer og problemstillinger som det kan være vanskelig å manøvre seg i,   og fornuftig skattemessig planlegging kan ha en vesentlig betydning   for virksomhetens resultat/avkastning.
 
  Generasjonsskifte og ansvar bør også eksempelvis planlegges i god tid til, og   i den sammenheng må man også vurdere problemstillinger som kan oppstå i denne   forbindelse; for eksempel arveavgift, beskatning, familieforhold og fordeling   av verdier mellom arvinger, samt beste løsning for virksomhetens videre   drift.

 

 

Bistand

 

Aurang Consulting tilbyr bistand innenfor;

  • Arv og generasjonsskifte
  • Generell skatterådgivning og planlegging
  • Avgiftsmessig bistand
  • Bistand i forbindelse med dialog/korrespondanse og eventuelle klagebehandlinger ovenfor skattemyndigheter og andre offentlige etater.
  • Skattefri omdannelse fra personlig virksomhet 
    til aksjeselskap.