Styrearbeid

 

Styrearbeid

 

Alle aksjeselskaper er underlagt norske aksjelovgivning, noe som innebærer et ansvar for de personer som sitter i de enkelte styrer.

 

Styrets størrelse og funksjon har stor variasjon – alt av henging av virksomhetens omfang og kompleksitet, men likt for alle er at man som et styre har et strafferettslig og erstatningsrettslig ansvar, - dersom styret har utvist uaktsomhet.

 

Styrearbeid er således en viktig og vesentlig utøvelse i alle selskap. 

 

 

Bistand

 

Aurang Consulting tilbyr;

  • Ivaretakelse av styrets konkrete oppgaver i henhold til aksjelovens bestemmelser.
  • Praktisk gjennomføring av styrearbeid
  • Utarbeidelse av styreinstruks.
  • Styreverv og styrearbeid generelt.